Chikker + Cheeseburger + Średnie frytki + Średni napój
McDonald's

Chikker + Cheeseburger + Średnie frytki + Średni napój

Program lojalnościowy McDonald's